Oryginalne części Lexmark = bezbłędna praca

Dodano: 16.12.2013
 
Lexmark International, globalny dostawca usług związanych z drukiem, poinformował na podstawie badań niezależnego laboratorium badawczego Buyers Laboratory LLC (BLI), że oryginalna grzałka utrwalająca oraz zestaw naprawczy Lexmarka osiągają znacznie lepsze rezultaty w testach niż produkty firm trzecich.
 
Testerzy BLI wydrukowali niemal 6 milionów stron, porównując wyniki oryginalnych grzałek utrwalających oraz zestawów naprawczych monochromatycznej drukarki laserowej T65X, z wynikami zestawów czterech różnych dostawców.
Na każdym etapie testów, oryginalne grzałki Lexmarka prezentowały zdecydowanie wyższą jakość niż te od innych dostawców. Co więcej, wszystkie grzałki Lexmarka zachowywały się bezbłędnie, natomiast 70% grzałek innych producentów nie spełniało oczekiwań testerów.
Oryginalne grzałki utrwalające Lexmarka wykazywały również wyższą wydajność (każda z nich osiągnęła podawany w specyfikacji przebieg 300,000 stron, natomiast grzałki innych producentów uzyskały przebieg średnio 155,578 stron, co stanowi 52% deklarowanej wydajności).
 
„Każda oryginalna część zamienna Lexmarka jest zaprojektowana by pracować bezbłędnie. Wyniki badań BLI wzmacniają znaczenie stosowania oryginalnych materiałów eksploatacyjnych” powiedział Grzegorz Najda, dyrektor zarządzający Lexmark International Polska. „Jednocześnie zapewniamy bezpieczeństwo planowania, gdyż zakładana wydajność produktów jest osiągana lub nawet przekraczana, co oznacza brak dodatkowych, nieoczekiwanych problemów technicznych. Jednocześnie wyższa jakość druku oraz ogólna wydajność urządzenia przekłada się na wyższy poziom zadowolenia klienta, co prowadzi do większego zaufania klientów dla możliwości dealerów.”
 
Z testu BLI wynika również, że grzałki utrwalające innych dostawców generują ukryte koszty, gdyż kilka testowanych egzemplarzy po prostu zawiodło, a niektóre osiągnęły jedynie połowę przebiegu oryginalnych części eksploatacyjnych. To przekreśla wszystkie potencjalne oszczędności, gdyż użytkownik musi wymieniać grzałki częściej i kontaktować się w tej sprawie z serwisem, a także skutkuje niższą produktywnością wynikającą z czasowego wyłączenia urządzeń drukujących z użytku.
 
Podczas gdy wszystkie oryginalne grzałki Lexmarka pracowały idealnie, 17 z 24 innych producentów zawiodły oczekiwania. Wśród opisywanych problemów znalazły się dwie usterki ujawnione od razu po wypakowaniu podzespołu (grzałek nie udało się zainstalować w drukarce z uwagi na wypaczenie), natomiast 12 grzałek zakończyło pracę przedwcześnie – 3 z powodu błędów w kodach serwisowych, które nie mogły zostać wyczyszczone, a inne z powodu awarii wałka.
 
„W trakcie rozległych testów, oryginalne grzałki utrwalające Lexmarka wyraźnie sprawowały się lepiej niż produkty innych dostawców we wszystkich badanych kategoriach, jednoznacznie wykazując znacznie wyższą niezawodność i przebieg, przy jednoczesnym braku wad wydruków” powiedział Anthony Polifrone, dyrektor zarządzający BLI.
 
Metodologia badań
Niemal 6 milionów stron zostało wydrukowanych podczas testów, w których sześć grzałek od czterech różnych dostawców było sprawdzanych w piętnastu drukarkach (po trzy drukarki do każdego dostawcy). Grzałki były badane aż do momentu zużycia, wykorzystując ISO 19752 – test monochromatyczny, podczas którego sprawdzano niezawodność, wydajność oraz ewentualne wady i problemy związane z grzałkami. Po zakończeniu testu każdej grzałki, drukarka była czyszczona z jakichkolwiek powstałych pyłów oraz wyposażana w nowe rolki. Testy zostały przeprowadzone w laboratorium BLI o powierzchni 10 tys. metrów kwadratowych w Hackensack, w stanie Nowy Jork (USA).