Lexmark po raz czwarty uzyskał złoty certyfikat

Dodano: 23.11.2017

EcoVadis to platforma współpracy, na której firmy mogą sprawdzać wyniki dostawców z całego świata w zakresie odpowiedzialności ekologicznej i społecznej. W ramach klasyfikacji przygotowanej na rok 2017 przebadano ponad 40 000 dostawców ze 120 krajów i 150 branż. W tym rankingu Lexmark plasuje się w grupie 1% najlepszych firm.

W toku oceny bada się, jakie zasady są stosowane w firmie, jakie inicjatywy i cele udało się zrealizować w zakresie ochrony środowiska naturalnego, praw pracowniczych, uczciwości biznesowej i odpowiedzialnego zaopatrzenia. Do uzyskania złotego certyfikatu potrzebny jest wynik ogólny powyżej 62. W tym roku Lexmark zdobył 77 na 100 punktów, co stanowi wzrost w stosunku do uzyskanej w roku ubiegłym liczby 74 punktów. 

„Lexmark w dalszym ciągu jest globalnym liderem w zakresie inicjatyw i działań dotyczących odpowiedzialności społecznej i środowiskowej, a także w dziedzinie zrównoważonego rozwoju” — powiedział John Gagel, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju. „Złoty certyfikat przyznany przez zewnętrzną organizację EcoVadis świadczy o podejmowanych przez nas na szczeblu globalnym działaniach na rzecz ciągłych usprawnień. Dla naszych dotychczasowych i potencjalnych klientów to także wyraźny dowód, że skupiamy się na tych kwestiach, ponieważ naprawdę stanowią one element naszej kultury, wizji oraz wartości”.